Wedstrijdreglement Trustus Vermogensbeheer Triathlon,  voor zover niet geregeld in het NTB-reglement.

De Trustus Vermogensbeheer Triathlon is een wedstrijd die iedereen INDIVIDUEEL dient af te leggen. Geen enkele vorm van hulp anders dan door de organisatie verstrekt is toegestaan. Overtreding van deze en onderstaande regels kan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer. Een en ander onder auspiciën van de reglementen van de Nederlandse Triathlon Bond van toepassing.
Klik hier voor een samenvatting van het NTB reglement.

Eventuele tijdstraffen die tijdens het fietsonderdeel worden uitgereikt, dienen te worden uitgezeten in de penalty-box aan het einde van het fietsonderdeel. Deze bevindt zich in de wisselzone, op het verhoogde gedeelte.

Algemeen 

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De deelnemers vrijwaren de organisatie, de betrokken instanties, verenigingen en/of personen van alle aanspraken en/of vorderingen, die voortvloeien uit deelname aan de triathlon.

Let op als u naar het zwemmen fietst: zorg dat uw tas niet tussen de spaken kan komen. Dit kan leiden tot vervelende ongelukken waardoor u niet in staat bent mee te doen. Dat zou zonde zijn van alle voorbereidingen.

Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd.

Bij de aanmelding ontvangt iedere deelnemer een kledingzak met één nummer voor borst/rug (band gebruiken is advies).

Trio’s krijgen wel drie nummers, één voor de fietser (rugnummer) en één voor de loper (borstnummer) en een voor de zwemmer als aandenken. De spullen die na het zwemmen in de kledingzak worden gestopt, worden door de organisatie naar de sporthal overgebracht.

Dit geldt niet voor de deelnemers van de trio-triathlon. Deze nemen na het zwemmen hun eigen spullen mee terug.

Uw tas krijgt u terug na het laten zien van uw startnummer (alleen triatleet kan dus zijn tas afhalen). Dit nummer hoeft u niet in te leveren. De fiets haalt u ook op a.d.h.v. dit nummer. De fiets kan alleen worden opgehaald door de deelnemer.

Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.

Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.

De wedstrijdleiding heeft het recht om na overleg met de medische staf een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

Voor de trio-triathlon gelden per onderdeel dezelfde bepalingen.

Chipregistratie en startnummers op naam

Onze organisatie maakt voor de tijdsregistratie en uitslagenverwerking gebruik van MyLaps. Deze computergestuurde tijdsregistratie is tegenwoordig bij vrijwel elke triathlon te zien. Ervaren triatleten hebben er dus ervaring mee, maar voor hen die in Oud Gastel debuteren of alleen daar mee doen het volgende. Voor de deelnemers die bij inschrijving hebben aangegeven niet in het bezit te zijn van een eigen chip, wordt door de organisatie een groene chip verstrekt.

De chip is voorzien van klittenband en komt aan de rechterenkel van de deelnemer te zitten. De chip gaat mee het water in, de fiets op en zit pal boven de loopschoenen. Onderweg heeft MyLaps op vijf plaatsen matten liggen, die corresponderen met de computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt daar geregistreerd. Dat levert rechtstreeks tussen- en eindtijden op gekoppeld aan de desbetreffende chip-drager.

Voor de atleten die zich tijdig hebben aangemeld, is een startnummer beschikbaar met de eigen naam erop. Niet alleen de individuele triatleten, maar ook de teams krijgen dit collectors item uitgereikt.

Resume:

Voor de start

Als u een eigen chip heeft opgegeven dient u deze bij te hebben op de dag van de wedstrijd.

Als u heeft aangegeven dat u van een chip van de organisatie gebruik willen maken krijgt u deze uitgereikt in de tas die u ontvangt bij aanmelden.

Tijdens de wedstrijd

Tijdens de wedstrijd heeft u de chip bij voorkeur rond de enkel bij u zodat de tijden door de matten worden geregistreerd.

Trio’s: De zwemmer start met de chip, deze kan met klittenband worden bevestigd om de enkel. Bij de wissel van zwemmen naar fietsen wordt de chip overgegeven aan de fietser. Hetzelfde gebeurt ook weer bij de wissel van fietsen naar lopen. De chip wordt overgegeven en de loper bevestigt deze ook weer aan de enkel.

Aanmelden voor de wedstrijd

Voor aanvang van de wedstrijd dient u zich aan te melden bij het inschrijfbureau, Veerkensweg 11a.
Hier is een bewaakte fietsenstalling aanwezig.